Logo Centrum Historii Zajezdnia z tekstem "Centrum Historii Zajezdnia"

Zapraszamy na Bajkowe Poranki w 2024 roku!

Bajkowe Poranki 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników bajek i artystycznych aktywności na kolejną odsłonę „Bajkowych Poranków”.

Program:

 • 10:30 - seans bajkowy
 • 11:00 - warsztaty artystyczne

 

Prosimy przybyć 15 minut przed rozpoczęciem seansu, aby zdążyć z zakupem biletów.

 

Bilety w cenach:

 • 20 zł - opiekunowie
 • 10 zł - dzieci

do nabycia w kasie Centrum Historii Zajezdnia (bilety obowiązują zarówno dzieci, jak i opiekunów).

Ceny biletów w nadchodzących miesiącach mogą ulec zmianie, dlatego prosimy wziąć to pod uwagę rezerwując termin z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Wypełnij poniższy formularz rezerwacji, aby zapisać się na Bajkowy Poranek

 


Wymagane zgody

Przetwarzanie danych osobowych - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Na podstawie art. 7 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" z siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych na potrzeby wydarzenia Bajkowe Poranki. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Klauzula RODO - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji wydarzenia Bajkowe Poranki jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@zajezdnia.org.
 3. Dane osobowe zgłoszone będą przetwarzane w celu rezerwacji i uczestnictwa w wydarzeniu Bajkowe Poranki we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.
 4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a, c Rodo (czyli rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji czynności związanych z procedurą rezerwacyjną oraz organizacją wydarzenia Bajkowe Poranki.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w wydarzeniu Bajkowe Poranki.

Zgoda na kontakt

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.) na podany adres e-mail na temat wydarzenia Bajkowe Poranki organizowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana w drodze przesłania odpowiedniej informacji na adres: bajkoweporanki@zajezdnia.org. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników bajek i artystycznych aktywności na kolejną odsłonę „Bajkowych Poranków”.

Program:

 • 10:30 – seans bajkowy
 • 11:00 – warsztaty artystyczne

 

Prosimy przybyć 15 minut przed rozpoczęciem seansu, aby zdążyć z zakupem biletów.

 

Bilety w cenach:

 • 20 zł – opiekunowie
 • 10 zł – dzieci

do nabycia w kasie Centrum Historii Zajezdnia (bilety obowiązują zarówno dzieci, jak i opiekunów).

Ceny biletów w nadchodzących miesiącach mogą ulec zmianie, dlatego prosimy wziąć to pod uwagę rezerwując termin z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

UWAGA: Brak wolnych miejsc na styczeń, luty i marzec 2024. Zapisy na kolejne miesiące będą dostępne od połowy marca.

 

Serdecznie zapraszamy!